Spreken in Tongen

13,50

"Een boek dat antwoord geeft op veel vragen over dit onderwerp. De hier vermelde inhoudsopgave geeft hiervan een indruk."

Geestelijke communicatie tussen God en Zijn kinderen

Inleiding
De basis - Wat is spreken in tongen, Doop in/met de Heilige Geest, Geest ziel en lichaam
Wie spreken er in tongen? Apostelen, discipelen, Samaritanen, Saulus, Heidenen, Efeziërs, Korinthiërs, voor alle christenen.
Wedergeboorte en doop in de Heilige Geest In Handelingen, de 'tweede ervaring', doop in de Heilige Geest in de brieven.
Wat doe je met het spreken in tongen? Bidden in of met je geest, aanbidden, met je geest of met je verstand, een bidden in de Heilige Geest, samen pleiten met en een volhardend bidden en smeken in de Geest. Over de grote werken van God spreken, God groot maken, profeteren, aanbidden, danken, geeft vrede en rust, geheimenissen spreken, voorbede,    geestelijke strijd?, bewustmaken van Gods aanwezigheid, temt je tong, bewaart je voor de invloed van de wereld, bouwt je geloof op, bouwt jezelf op, door uitleg wordt de gemeente opgebouwd, vernieuwing van de innerlijke mens, het gaat buiten je verstand om.
Critici en tegenstanders Alleen een bestaande, bekende taal? Alleen een teken voor de ongelovige Joden? Het spreken in tongen/andere talen is opgehouden? Niet allen spreken in tongen? Bouwt zichzelf op? Jezus sprak niet in tongen? Niet voor iedere christen volgens de woorden van Paulus? Slechte ervaringen en ernstige veroordeling. Oproep.
Tenslotte Twee getuigenissen. Praktijk - persoonlijk, samenkomsten, bediening. Opwekking? Enkele vragen en antwoorden. Dankwoord, reageren? Bibliografie.

  • Geloofsopbouw, bidden, verdieping

  • Paperback

  • 134 pagina’s

  • ISBN: 978 90 79859 43 6

  • NUR: 707

De auteur

Wouter van Leeuwen

Wouter van Leeuwen