Het volk van God

14,95

Vervolg op de trilogie
Dit boek is een aanvulling op de al eerder verschenen joods-christelijke trilogie ‘de Sjechinah, de Torah en de Messias.’ waarin de thema's steeds vanuit zowel joods en christelijk gezichtspunt bekeken werden.

In dit aanvullende vierde deel 'Het volk van God’ worden een aantal andere kenmerken van het ‘volk van God’ behandeld (of men dit begrip ‘volk van God’ nu rabbijns dan wel christelijk opvat). Wat betekent dat: ‘volk van God’? Is Israël het volk van God, of is de christelijke Gemeente dat? Of zijn zij dat elk apart? Wat zijn de verschillen, maar ook de frappante parallellen tussen het oud- en het nieuwtestamentische volk van God?    

Joodse en christelijke kernthema's
Je kunt je de orthodoxe Jood niet voorstellen zonder de miqveh (het reinigingsbad), de b’rit milah (de besnijdenis) en de sjabbat, Maar je kunt je de bijbelse christen evenmin voorstellen zonder de doop, de wedergeboorte en de geestelijke groei. In dit boek zullen deze thema’s aan de orde komen.

De auteur

Prof. Dr. Willem J. Ouweneel

Auteur Willem Ouweneel