Hij kent mijn naam

16,95

Alleen God kan op de brokstukken van ons bestaan iets nieuws beginnen

Als Sophie onverwacht wordt ontslagen, ziet haar toekomst er weinig hoopvol uit. Haar leven krijgt echter een nieuwe wending als ze onverwacht de zorg voor twee jonge kinderen krijgt toevertrouwd. Ze krijgt er bovendien een hele familie en nieuwe vrienden bij!

Het diepe besef dat Sophie iets voor anderen kan betekenen, doet haar opbloeien. Heel voorzichtig durft ze ook haar hart te openen voor God. Misschien is hij toch niet de grote boosdoener waar zij Hem altijd voor had gehouden…

Ondertussen is niet iedereen blij met haar inmenging en dreigt er gevaar uit onverwachte hoek. Zijn haar nieuwe vrienden op tijd om Sophie te redden? En lukt het hen om elkaar te vergeven, of is het te laat om opnieuw te beginnen?

Een hartverwarmende en hoopvolle roman over vier mensen die onverwacht met elkaar verbonden raken en die ieder op hun eigen manier de persoonlijke liefde van hun hemelse Vader ervaren. Hij kent hun naam!

De auteur

Jolanda de Faria

Jolanda de Faria