Joods-christelijke trilogie – De Sjechinah, De Torah en De Messias

45,00

Deel 1 – De Sjechinah
Dit boek handelt over een van de meest intieme onderwerpen in de Bijbel: de Sjechinah. De Sjechinah is de heerlijke aanwezigheid, de nabijheid van God, te midden van Zijn volk of in Zijn persoonlijke omgang met mensenkinderen. Te beginnen in de hof van Eden en uitlopend op de Sjechinah die bij de mensen zal wonen op de nieuwe aarde. Hoe dat zal zijn, kunnen we ons nauwelijks voorstellen. Toch moeten wij het proberen. Voor ons eigen geestelijk welzijn en voor de eer van Gods naam.

Deel 2 – De Torah
Dit boek, deel twee, handelt over de Torah (onderwijzing, wet). Eerst die van Mozes, maar uiteindelijk ook die van de Messias. Net als in de andere twee boeken is in dit geschrift, naast de Bijbel, veel gebruikgemaakt van de wijsheden van Talmoedgeleerden en soms van Targoems (Aramese parafrases van de Tenach) en de midrasj (praktische en vergeestelijkende rabbijnse commentaren op de Tenach).

Deel 3 – De Messias
Na de Sjechinah en de Torah is het derde trefwoord de Messias. Of, als je het eveneens in het Hebreeuws wilt zeggen, Masjiach. Ik hoef maar te vermelden dat Christos het Griekse equivalent is van Masjiach en iedereen begrijpt de christelijke relevantie. Net als in de andere twee boeken is ook nu, naast de Bijbel, natuurlijk veel gebruikgemaakt van de wijsheden van Talmoedgeleerden en rabbijnse commentaren.

De auteur

Willem J. Ouweneel

Auteur Willem Ouweneel