Uw licht op mijn schaduw

19,95

Dit boek beoogt in de eerste plaats de Bijbelse principes over geestelijke bevrijding in eenvoudige bewoordingen en met aansprekende voorbeelden dichterbij te brengen. Er wordt een praktisch kader aangereikt waarin herstel en vrijheid kan worden nagestreefd, afgestemd op ieders persoonlijke nood. Dat gebeurt niet door het opleggen, maar door het afleggen van lasten, en door de oude levenssfeer te verruilen voor nieuw leven in de genade van Christus. Onze Verlosser heeft door Zijn dood en opstanding alle duistere krachten overwonnen. Daarom kan elke strijd op Gods tijd uitmonden in overwinning en persoonlijke zegen.

De lezer wordt in dit boek geïnspireerd om zelf meer vrede en overwinning te ervaren, en tevens getuige te worden van Gods genezende liefde voor anderen. Christus’ verlossing is immers bedoeld als een dynamisch proces dat steeds dieper doorwerkt in al Zijn kinderen. Elke gelovige kan daarin een nederige doch belangrijke rol spelen, opdat het herstellende werk van Gods Geest de meest beschadigden onder ons zal bereiken.

  • Bijbelstudie

  • Paperback

  • 508 pagina’s

  • ISBN: 9789492959737

  • NUR: 711

De auteur

Bruno Sebrechts

Bruno Sebrechts