Claude Duvernoy

Claude Duvernoy (1929-2016) heeft zich zijn leven lang verdiept in de Hebreeuwse wortels van het christelijk geloof, en de eenheid van het Oude en Nieuwe Testament. De in Frankrijk geboren theoloog had een grote liefde voor Israël en het Joodse volk. Hij was ervan overtuigd dat Gods trouw aan Israël en Zijn beloften aan het Joodse volk nog altijd gelden en zag in de terugkeer van het Joodse volk en de oprichting van de staat Israël een vervulling van een van die beloften. Een boodschap die volgens Duvernoy ook voor de kerk uiterst relevant is. Hij woonde van 1962 tot aan zijn dood in 2016 in Israël en schreef diverse boeken, waaronder Het zionisme van God.