Ron van der Spoel

Ron van der Spoel (1968) is echtgenoot, vader en predikant bij IZB, vereniging voor zending in Nederland.
Het is een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland die kerkenraden en gemeenten met raad en daad bijstaat in het vervullen van hun missionaire roeping. Als pionier heeft Van der Spoel in Amersfoort ‘gebedsposten’ opgezet. Locaties waar christenen samenkomen om regelmatig te bidden voor de directe omgeving waarin ze wonen – de straat, de buurt, de wijk of de stad.
‘Bidden is een manier van leven. Je kunt elke dag samen met God zijn.’ Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan.
Daarnaast is Ron directeur van Jethro Foundation een organisatie die trainingsprogramma’s verzorgt voor voorgangers wereldwijd om ze optimaal uit te rusten voor hun dienstbare taak.

Neem contact op met deze auteur

Wegens de wet van de privacy geven wij geen gegevens door van onze auteurs. Met het versturen van het verzoek via email geeft u ons toestemming uw gegevens door te zetten naar de auteur, hij/zij neemt dan contact met u op.