7,50

Formaat ePub; geschikt voor e-readers.

Onlangs verscheen alweer de vierde druk van dit prikkelende boek over de dynamische, maar ook verwarrende tijd waarin we leven.

Na een bezoek aan de replica van de ark van Noach vraagt Dick Langhenkel zich af of dit immense bouwwerk alleen een toeristische attractie is, een mooie herinnering aan oude Bijbelse tijden, of dat het misschien een vingerwijzing van God is met een diepere bedoeling. Die vraag vormt het startsein voor een persoonlijke zoektocht.

Jezus zei duidelijk dat de dagen van Noach zich zullen herhalen tegen de tijd dat Hij terugkomt (Mattheüs 24:37-39). Zou het kunnen dat we inderdaad in die dagen van Noach leven? Wat houdt dat dan in? Wat zeggen de Bijbelse profetieën over het einde der tijden en wat zien we daarvan plaatsvinden in onze tijd? Het boek is vragenderwijs geschreven in de hoop dat de lezer zich in die vragen herkent en geprikkeld wordt om samen met de auteur naar antwoorden te zoeken.

De auteur

Dick Langhenkel