Israël in het hart van de kerk (ebook)

7,50

Formaat ePub; geschikt voor e-readers.

Eeuwenlang was Jezus degene die christendom en jodendom diep verdeelde. Mark Kinzer komt tot een andere conclusie: Jezus is degene die Kerk en Israël verbindt. Hij is tegelijk de Messias-Koning van Israël en het Hoofd van zijn Lichaam, de Gemeente. Op basis van diepgaande studie laat hij verrassend nieuw licht schijnen op bekende teksten over Jezus’ koningschap en welke grote implicaties dit heeft voor Israël en de Kerk. Neem Jesaja 53, dat de Messias beschrijft als lijdende knecht. De Vroege Kerk leerde dat deze knecht Jezus is, terwijl de traditioneel Joodse uitleg het ziet als beschrijving van het lijden van Israël door de eeuwen heen. Kinzer laat zien dat beide waar zijn: omdat deze knecht zo nauw met Israël is verbonden, is zijn identiteit verbonden met die van het volk. Door Jezus is ook de Kerk van Christus onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. Herhaaldelijk wijst Kinzer erop dat de band van Jezus met Israël niet alleen het volk toen, maar ook het huidige Joodse volk betreft. Het is met name dit laatste wat zijn exegese spannend en vernieuwend maakt.

De auteur

Mark Kinzer