Wat doen we met ons geloof? (luisterboek)

12,50

Formaat mp3

12 studies uit de brief van Jakobus

De brief van Jakobus is een van de algemene zendingsbrieven in het Nieuwe Testament. Jakobus richt zich tot christenen van Joodse oorsprong die de leer wel kennen, maar hulp in het alledaagse leven nodig hebben. Het Bijbelboek is overwegend praktisch georiënteerd (‘Geloof zonder werken is dood’) en bevat een aantal sociaal-ethische voorschriften en aanwijzingen. Een mooie aanleiding voor Kees Goedhart om er twaalf studies over te schrijven onder de titel ‘Wat doen we met ons geloof?’

‘Gebruik je verstand! Als je gelooft, maar geen goede dingen doet, dan is je geloof zinloos. Luister! Onze voorvader Abraham deed wat God van hem vroeg. Hij stond klaar om zijn zoon Isaak te offeren. En daarom zag God hem als een goed mens.’ (Jakobus 2:20-21)

De studies zijn geschikt om te gebruiken voor zelfstudie, huiskringen en gemeenten. De thema’s zetten aan tot nadenken en onderling gesprek.

De auteur

Kees Goedhart

Kees Goedhart