NIEUW: DE VREEMDELING IN ONS MIDDEN

‘De vreemdeling in ons midden – een bijbelse ontdekkingstocht’ is het nieuwste boek van stichting Gave dat onlangs is verschenen bij Scholten Uitgeverij. Het werd zaterdag 1 april feestelijk gepresenteerd tijdens de landelijke trainingsdag van Gave die gehouden werd in het Ichthus College in Veenendaal.

Het boek is het resultaat van een jarenlange studie naar de betekenis van vluchtelingen in de Bijbel. Wat zegt Gods Woord daarover en hoe moeten we als christenen dit toepassen? Bij het boek is ook een aantrekkelijke videoserie gemaakt, een studieprogramma voor kerken ontwikkeld en binnenkort verschijnt er een speciale podcast die het boek in breder perspectief plaatst.

Vluchtelingen zijn onderwerp van gesprek in de hedendaagse maatschappij. Dit leidt dikwijls tot sterke polarisatie in de gesprekken hierover. ‘De komst van vluchtelingen stelt onze samenleving voor vragen. Wat moet ik met hen, als mens, als gelovige? Een kort-door-de-bochtantwoord is dat de Bijbel, vooral Jezus zelf, met open armen klaarstaat voor iedereen die in een kwetsbare positie terecht is gekomen. Toch is dat antwoord te gemakkelijk. In de Bijbel zijn er ook heel andere dingen over vreemdelingen en vluchtelingen geschreven’, schrijft directeur Jan Pieter Mostert in het voorwoord.

Lianne van der Zee, theoloog en onderzoeker van afdeling Toerusting bij Gave, heeft daarom op verzoek van haar werkgever diepgravend onderzoek gedaan naar de vluchteling in bijbels perspectief. Dit heeft geleid tot interessante ontdekkingen, zoals de verschillende woorden voor vreemdeling in de grondtekst die elk op een andere manier gewogen en geïnterpreteerd worden. Vanuit de studie leidt ze basisprincipes om de brug te slaan naar de praktijk. In het boek geven verschillende christenen, waaronder Esther van Schie van Geloofsinburgering en Henk Bouma van Huis van Vrede te Utrecht, hun visie op de principes en hoe die in de praktijk in hun werk met vluchtelingen tot uitving komen. Het doel van het boek is christenen stimuleren niet te blijven hangen in een enkele bekende bijbeltekst over vreemdelingen, maar door de héle Bijbel te laten spreken inspiratie te krijgen om een eigen visie te vormen voor de omgang met vluchtelingen.

‘De vreemdeling in ons midden’ is voor 18,95 euro te koop via de website van stichting Gave, uitgeverij Scholten of via de boekhandel.