Het teken

16,95

Het leven van Jezus

Iedereen kent het verhaal rondom de geboorte van Jezus. Hij werd geboren in een stal met dieren en Zijn bedje was een voederbak. Er stond een grote ster boven de stal en drie koningen uit het oosten kwamen cadeaus brengen. Maar is het zo wel echt gegaan? Of is dit verhaal ons zo verteld?

Historische roman

In deze historische roman ‘Het Teken’ neemt de auteur je mee naar meer dan tweeduizend jaar geleden en laat je kennismaken met verschillende personages die elk vanuit hun eigen oogpunt de Bijbelse geschiedenis van dichtbij meemaken. Van de geboorte van Jezus tot zijn opstanding.

In de velden van Efrata hoedt Benjamin zijn schapen. Dagelijks ergert hij zich aan de Romeinse overheersing in zijn land. Wanneer zullen we bevrijd worden?

Mordy doet in de bibliotheek van Susa een interessante ontdekking in een zeer oude boekrol. Met zijn vrienden volgt hij de aanwijzingen.

In Nazareth gebeuren vreemde dingen. Een jonge timmerman vraagt zijn geliefde ten huwelijk. Maar voordat de grote dag aanbreekt, zorgt een opmerkelijke gebeurtenis voor een tweedeling in de wereldgeschiedenis. En er volgt een bijzonder teken.

His story

‘Het Teken’ is een Bijbelgetrouwe vertelling met fictieve, maar zeer aannemelijke verhaallijnen, gecombineerd met heel veel historische wetenswaardigheden en verrassende inzichten. Over de cultuur, de politiek en de theologie van zowel de volken in het Midden-Oosten als die van duizenden kilometers verderop, in de tijd waarin onze Messias leefde. Het boek vertelt over de geboorte van Jezus, maar strekt zich verder uit dan het kerstverhaal alleen. Een boek dat je kunt lezen op elk moment van het jaar.

  • Roman

  • Softcover

  • 242 pagina’s

  • ISBN: 978 90 83355 07 8

  • NUR: 342

De auteur

Agnès Laurey-Jimmink