Intocht

18,95

De brief aan de Romeinen

Na zijn boek ‘Uittocht’ – een studie over het Johannes evangelie – komt ds. Henk Poot nu met een nieuw boek, gebaseerd op de brief aan de Romeinen. In het evangelie van Johannes ging het om de terugkeer van de kinderen van Israël uit de diaspora, in de Romeinenbrief gaat het om de ‘intocht’ van de volkeren.

De uitnodiging

Paulus wist zich door Jezus zelf geroepen om nu ook de heidenen het goede nieuws te brengen en hen uit te nodigen tot de eeuwenoude gemeente van God. In deze studie neemt ds. Henk Poot de lezer mee de diepte in, waarbij de vraag wordt gesteld: ‘Onder welke voorwaarden mogen de heidenen komen? En als zij gekomen zijn, zoals in Rome, wat moeten zij dan af- en aanleren? Kortom, hoe moet hun houding zijn ten aanzien van de eeuwenoude gemeente des Heeren, Israël?’

Door met geduld te luisteren naar wat Paulus bedoelt, horen we ook voor onszelf in onze tijd de stem van God in dit prachtige Bijbelboek.

De auteur

Henk Poot