Hoe denken wij

15,00

Een inspirerend boek met verrassende eyeopeners, aangevuld met studievragen die je helpen praktisch met de stof aan de slag te gaan.

De Bijbel roept ons op om ons denken te vernieuwen. Maar wat betekent dat en hoe doe je dat? Allereerst is het nodig om inzicht te krijgen in je eigen manier van denken. Die is sterk beïnvloed door het Griekse denken waarin onze westerse samenleving stevig is geworteld.

Dit Griekse denken is dualistisch, waarbij het geestelijke leven belangrijker is dan het natuurlijke leven; de ziel is belangrijker dan het lichaam. Bovendien staat het individu centraal.

Het staat in sterk contrast met het holistische Hebreeuwse denken, dat geen onderscheid maakt tussen ‘seculier’ of ‘geestelijk’. God is één en Hij deelt ook ons leven niet op in afzonderlijke stukjes. Het hele leven is doordrongen van Gods aanwezigheid en daardoor heilig. In dit boek wordt het Hebreeuwse denken uitgewerkt als het gaat om onze taal, de natuur, de cultuur, de tijd en de feesten.

De auteurs

Jacob Keegstra

Jacob Keegstra