Brandende vragen

Over de hel

12,50

Heeft God twee kanten?

De hel is voor christenen een spannend onderwerp. Het idee van een eindeloos durende, vreselijke verblijfplaats past niet bij de liefdevolle God zoals wij die kennen. Heeft God twee kanten? Omdat we Bijbelgetrouw willen blijven, zoeken we naar de verklaringen voor de eeuwige kwelling die de ongelovige staat te wachten. Toch zijn die voor velen vaak onbevredigend, met als gevolg dat we ongemak blijven voelen bij de hel en er uiteindelijk over zwijgen.

Ander perspectief

In 'Brandende Vragen' neemt Marc van der Meulen de lezer mee in een ander perspectief op de helteksten, met ontzag voor de Bijbel als Gods woord. Een perspectief dat bijdraagt aan een beter godsbeeld, nieuwe hoop voor de mensheid en een dieper vertrouwen in Gods rechtvaardigheid. Brandende Vragen zet aan tot denken en opent daarmee het - in deze tijd zó nodige – eerlijke gesprek over de hel.

Recensies

“Brandende Vragen is een boek dat je verrast, je blik verruimt en je kennis verdiept over wat je dacht te weten over de hel. Je hart zal branden, van verlangen wel te verstaan, naar onze genadige en liefdevolle God. “

- Ds. Carmen Stoetzer-Melissant, predikant Gereformeerde Kerk, auteur

“Dit compacte boek geeft een geslaagde aanzet tot een constructief en hoognodig gesprek in de kerk over Gods oordeel. Marc schetst, met liefde voor Bijbel, traditie en bovenal God zelf, een helpend kader waarbinnen dit gesprek gevoerd kan worden. Een warme aanbeveling.”

- Ardjan de Boo, pastor, spreker en schrijver

De auteur

Marc van der Meulen