Weerspiegelingen

14,95

Laat zien wie God is

Een christen is als het stille water van een meertje waarin de zon wordt weerspiegeld. Hij kaatst het beeld terug van een liefhebbende God. Je ziet aan een christen wie Hij is. Het kan niet anders of het valt ook anderen op: jij weerspiegelt God in je omgang met mens en milieu. Ook al zijn we in allerlei opzichten beperkt en beschadigd door de zonde, we kunnen dankzij Jezus kiezen voor een dankbaar leven, om Hem te eren en je omgeving te laten zien hoe goed Hij is.

Overdenkingen

Welk beeld van God weerspiegel jij? In dit boekje vind je in elk hoofdstuk twee Bijbelteksten met een korte overdenking, een over God en een over jou. Wie is God en wat deed Hij, doet Hij en zal Hij doen? En hoe weerspiegel jij vervolgens zijn voorbeeld als het goed gaat, maar ook als je in de problemen zit? Hij is heilig, hoe ben jij ook heilig? Laat je inspireren om alleen of samen met anderen te reflecteren op je leven als beeld van God.

Weerspiegelingen verschijnt in september 2023

  • Geloofsopbouw

  • Hardcover

  • 56 pagina’s

  • ISBN: 978 90 83355 01 6

  • NUR: 707

De auteur

Rolf Robbe