De waarheid over de eindtijd

14,95

Sommige christenen zijn van mening dat de studie van de toekomst voor het grootste gedeelte 'koffiedik kijken' is; dikwijls adviseren zij het onderwerp simpelweg te mijden. Een onjuiste gedachte, want God Zélf vindt het thema zó essentieel dat Hij er een derde van Zijn Woord aan heeft besteed.

Jezus leert in Johannes 16:13 dat de christen die luistert naar de verkondiging door de Heilige Geest van 'de toekomstige dingen' een duidelijk en gedetailleerd inzicht ontvangt in 'hetgeen weldra moet geschieden' (Openbaring 1:1).

Helaas worden we vandaag de dag geconfronteerd met allerlei dwaalleringen over de eindtijd. Eén daarvan is het preterisme, dat leert dat alle profetieën over de eindtijd, bijvoorbeeld in het boek Openbaring, al zijn vervuld. De schrijvers nemen in hun studie enkele dwaalleringen over de eindtijd onder de loep.

  • Bijbelstudie

  • Paperback

  • 186 pagina’s

  • ISBN: 978 90 79859 76 4

  • NUR: 707

De auteurs