Henk van Zon

Henk van Zon

De auteurs Leen Koster, Feike ter Velde, Henk van Zon en Frank Ouweneel  hebben zich vele jaren intensief beziggehouden met onderzoek van wat de Bijbel in Daniel 10-14 noemt: ‘het laatst der dagen’ en ‘de toekomst’. Uiteraard willen zij absoluut niet de indruk wekken zelf ‘de waarheid in pacht te hebben’. Aangezien hun studie uitsluitend is gebaseerd op Gods Woord en Jezus in Johannes 17:17 tegen de Vader sprak: ‘Uw Woord is de waarheid’, hebben de vier auteurs de titel van hun boek met volle overtuiging gekozen. Biddend willen zij met hun kennis en inzicht christelijk Nederland ondubbelzinnige duidelijkheid verschaffen teneinde ‘af te rekenen’ met wijdverbreide dwaalleer-denkbeelden en schimmige hersenspinsels.

Neem contact op met deze auteur

Wegens de wet van de privacy geven wij geen gegevens door van onze auteurs. Met het versturen van het verzoek via email geeft u ons toestemming uw gegevens door te zetten naar de auteur, hij/zij neemt dan contact met u op.