Martine Vonk

In memoriam Martine Vonk (1974 – 2019)

Martine was vanaf het allereerste begin betrokken bij de oprichting van A Rocha in Nederland. Namens de kersverse stichting ging ze in 2003 naar de notaris – op de statuten prijkt haar naam. Daarna was ze jaren voorzitter van A Rocha Nederland. Afgelopen zomer sprak Martine nog tijdens het A Rocha inspiratieweekend in Voorthuizen. Ze heeft zich een groot deel van haar leven op allerlei manieren en voor veel organisaties ingezet voor duurzaamheid en gerechtigheid. Haar boekje ‘Genieten van genoeg’ was een bundeling van veel inzichten en wijsheid die ze in haar leven had opgedaan.

We zullen ons Martine blijven herinneren als een bijzondere, energieke en gedreven vrouw, die op doorleefde en inspirerende wijze het belang van goede zorg voor Gods schepping onder de aandacht bracht. Daarbij leefde ze overtuigd vanuit haar geloof, in vertrouwen op God.